หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของงประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
สรุปรายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ การบริการทางอินเตอร์เน็ต และตู้รับฟังความคิดเห็นฯ ประจำปี 2560 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี- [ 3 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 190  
 
  (1)