หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
นายก อบต.นครชุม
โทร : 089-234-4766
 


นายชำนาญ จารุเสนีย์
รองนายก อบต.นครชุม
โทร : 088-148-1068


นายสุรัฐ เครือรัตนไพบูลย์
รองนายก อบต.นครชุม
โทร : 081-886-3405
 


นางสุรี ปั้นทอง
เลขานุการนายก อบต.นครชุม
โทร : 081-785-2901
 

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870