หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


นายชนะนันท์ ริ้วตระกลูไพบูลย์
นายก อบต.นครชุม
 


นายชำนาญ จารุเสนีย์
รองนายก อบต.นครชุม


นายสุรัฐ เครือรัตนไพบูลย์
รองนายก อบต.นครชุม
 


นางสุรี ปั้นทอง
เลขานุการนายก อบต.นครชุม
 

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870