หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ด้วย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2536 ถึงปี 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท ซึ่งสภาตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวด้วย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ปัจจุบัน
ตั้งอยู่เลขที่ 999 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชร ไปทางเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดของตำบล มีขนาด 65 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,625 ไร่
 
   

เจดีวัดพระบรมธาตุ นครชุม

กำแพงเมืองโบราณ แข็งแกร่งดังเพชร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อ่างทอง ต.คลองแม่ลาย และ ต.ท่าขุนราม
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ในเมือง และ ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
 
 

 
 
 
สภาพภูมิประเทศของตำบลนครชุม โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง หมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง, หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองใต้, หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองกลาง, หมู่ที่ 6 บ้านสว่างอารมณ์ และมีคลองสวนหมากไหลผ่านหมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, และหมู่ที่ 6
 
   
อาชีพของประชาชนในเขตตำบลนครชุม แบ่งเป็น
กลุ่มใหญ่ๆ ตามลำดับ ดังนี้

อาชีพทำนา โดยเฉลี่ยเป็นอาชีพที่ทำมากเป็นอันดับ 1

อาชีพทำไร่ โดยเฉลี่ยเป็นอาชีพที่ทำมากเป็นอันดับ 2

อาชีพรับจ้าง โดยเฉลี่ยเป็นอาชีพที่ทำมากเป็นอันดับ 3
 

 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 10,303 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 5,015 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68

หญิง จำนวน 5,288 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,720 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 158.5 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวังยาง 1,088 1,181 2,269 1,271  
2   บ้านวังยาง 528 599 1,127 788
  3   บ้านปากคลองใต้ 53 67 120 88  
6   บ้านสว่างอารมณ์ 332 341 673 327
  7   บ้านทุ่งสวน 424 389 813 257  
8   บ้านคลองแม่ลายเหนือ 273 291 564 224
  9   บ้านทุ่งเศรษฐี 556 624 1,180 452  
10   บ้านโนนม่วง 628 634 1,262 424
  11   บ้านหวังใหม่ 412 406 818 258  
12   บ้านเนินสำราญ 318 336 654 190
  13   บ้านป่ามะม่วง 403 420 823 441  
    รวม 5,015 5,288 10,303 4,720
 

 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870