หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเทือง หมู่ที่ 11 บ้านหวังใหม่ ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งสวน หมู่ที่ 11 บ้านหวังใหม่ ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าวัดวังยาง หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลนครชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โคมไฟถนนชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อถังขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8196 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8654 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนก้าวสู่การจำหน่ายในท้องตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870