หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ วันเด็ก - วันครู เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหน่วยการจัดประสบการณ์ วันเด็ก - วันครู เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ วันเด็ก - วันครู เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่2/2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 3433 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต7972กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 บ้านเนินสำราญ ตำบลนครชุม [ 13 ธ.ค. 2564 ]โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่2/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870