หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8196 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เขตควบคุมอาคารในเขต อบต.นครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายโนนม่วง-พงษ์ใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องกว้านระบายน้ำอ่างทุ่งคอกวัว หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0992 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21