หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพิกุล-หัวยาง หมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนครชุม-บ้านหัวยาง หมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชาคม(ซอย 1)ถึงสายเอเชีย หมู่ที่ 8 บ้านคลองแม่ลายเหนือ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8196 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0992 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 3200 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ม่านม้วนพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาสแกนเอกสารหนังสืออนุญาตก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870