หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งข้างฝายคลองแม่ลาย หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองหมู่บ้านดรุณารักษ์แลนด์โครงการที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อแบตเตอรี่ไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องน้ำห้องประชุม อบต.นครชุม ตำบลนครชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเพื่อการรับรองและพิธีการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(โค้งสนมเอก)หมู่ที่ 10 บ้านโนนม่วง ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(โค้งสนมเอก)หมู่ที่ 10 บ้านโนนม่วง ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเทือง หมู่ที่ 11 บ้านหวังใหม่ ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งสวน หมู่ที่ 11 บ้านหวังใหม่ ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870