หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้า(กองการศึกษา) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้า(กองช่าง) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้า(กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้า(สำนักงานปลัด)2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้า(สำนักงานปลัด) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870