หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ร่วมดำเนินการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด 19 [ 20 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 12
 


 
ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปี ๒๕๖๔ [ 19 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) กับสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ครั้งที่ 3/2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 15
 


 
นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ลงพื้นที่ ร่วมกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อนำผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน และลงทะเบียนเราชนะตามโครงการ เราชนะ [ 25 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ลงพื้นที่เพื่อนำผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ไปทำบัตรประจำตัวประชาชน และลงทะเบียนเราชนะตามโครงการ เราชนะ [ 23 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 17
 


 
นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ลงพื้นที่เพื่อนำผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ไปทำบัตรประจำตัวประชาชน [ 17 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
โครงการ เรือนปันสุข ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 46
 


 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้ลงพื้นที่เพื่อนำผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ไปทำบัตรประจำตัวประชาชน และลงทะเบียนเราชนะตามโครงการ เราชนะ [ 24 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 31
 
 
     


 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำ ทำฝายชะลอน้ำคลองสะเอียงและคลองโป่ง หมู่ที่ 11 บ้านหวังใหม่ [ 23 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 24
 


 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ 11 บ้านหวังใหม่ [ 22 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 19
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870