หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 27 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 31
 


 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เปิดรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [ 11 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 28
 


 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ ด้วยความสุจริต และเป็นธรรม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการชำระภาษี ในเขต อบต.นครชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 29
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 28
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 24
 
 
     


 
โครงการอบรมตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินเพื่อความโปร่งใสและต่อต้านคอรัปชั่นการเบิกจ่ายเงินของ อบต.นครชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 32
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว [ 23 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 38
 


 
โครงการคลองสวยน้ำใส ชาวนครชุมร่วมใจกำจัดผักตบชวา [ 9 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 23
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870