หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีวาระการประชุม
1.การกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2.ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
3.การเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 14.11 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 400 ท่าน

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870