กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
   
 
 
 
โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชน  
 

ต้อนรับคณะสื่อมวลชลจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับการตรวจติดตาม ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ แก้มลิงคลองลึก หมู่บ้านทุ่งสวน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในเขตพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 09.59 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 27 ท่าน