หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2561  
 

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 17.40 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 11 ท่าน