หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561  
 

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 17.41 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 25 ท่าน