หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562  
 

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 15.18 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870