หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562  
 

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค