หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร สถานีผลิตน้ำหนองปลิง จะดำเนินการล้างถังน้ำใส ประจำปี 2563  
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร สถานีผลิตน้ำหนองปลิง จะดำเนินการล้างถังน้ำใส ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 18.00 น. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ ทำให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในเขตพื้นที่ ดั้งต่อไปนี้
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพช
2. เทศบาลตำบลหนองปลิง
3. เทศบาลตำบลนครชุม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 14.01 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870