หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) กับสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ครั้งที่ 3/2564  
 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564 นายชนะนันท์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  (Video Conference) กับสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ครั้งที่ 3/2564  
ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีฯตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ ได้แก่
1. โครงการขุดขยายแก้มลิงคลองลึก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน ตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 14.32 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870