หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 


 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระเมธีวชิรภูษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อบรมให้ความรู้ เรื่อง การครองตน ครองคน ครองงาน และนายเกษม ตาสหรี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล สรุปและถอดบทเรียนจากประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลระยะยาวและต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น พัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม รู้รัก - รู้สามัคคี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นทีมงาน และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2566 เวลา 12.14 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/28

ลำดับภาพที่ 2/28

ลำดับภาพที่ 3/28

ลำดับภาพที่ 4/28

ลำดับภาพที่ 5/28

ลำดับภาพที่ 6/28

ลำดับภาพที่ 7/28

ลำดับภาพที่ 8/28

ลำดับภาพที่ 9/28

ลำดับภาพที่ 10/28

ลำดับภาพที่ 11/28

ลำดับภาพที่ 12/28

ลำดับภาพที่ 13/28

ลำดับภาพที่ 14/28

ลำดับภาพที่ 15/28

ลำดับภาพที่ 16/28

ลำดับภาพที่ 17/28

ลำดับภาพที่ 18/28

ลำดับภาพที่ 19/28

ลำดับภาพที่ 20/28

ลำดับภาพที่ 21/28

ลำดับภาพที่ 22/28

ลำดับภาพที่ 23/28

ลำดับภาพที่ 24/28

ลำดับภาพที่ 25/28

ลำดับภาพที่ 26/28

ลำดับภาพที่ 27/28

ลำดับภาพที่ 28/28
<<
>>
X
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870