หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 


 
การรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เปิดรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508 มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ตามทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ และยังไม่ได้ยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยสามารถมาขึ้นยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
หลักฐานที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ ได้แก่
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
กรณีผู้รับมอบอำนาจ  เอกสารเพิ่มเติม คือ ใบรับมอบอำนาจ 1 ฉบับ (และสำเนาเอกสารของผู้สูงอายุที่ต้องการยืนยันสิทธิตามข้างต้น) โดยสามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน  และยื่นเอกสารหลักฐาน ได้ที่ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055-850870 , 064-6732316

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 11.14 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870