หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567  
 

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2534 มาตรา 12,13,14 และมาตรา 15 กำหนดให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งเป็นป้ายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาการค้า ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏวิธีอื่นใด ซึ่งจะต้องเสียภาษี และยื่นแบบแสดงรายการป้ายต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ไปยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2567 ในวันและเวลาราชการ แบบพิมพ์แสดงรายการป้าย (ภ.ป.1) ขอรับได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้าย ภายในเวลาที่กำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2534

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2566 เวลา 10.54 น. โดย คุณ นริศรา ระวังภัย

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870