หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   16 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562    4 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม มอบสิ่งของให้บ้านผู้ยากไร้   4 ต.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562)   4 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562   3 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563   2 ต.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)   1 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ระบบบีบอัดขยะขัดข้อง ไม่สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ   16 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562   3 ก.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562   6 ส.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562   26 ก.ค. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3เดือนเมษายน2562ถึงเดือนมิถุนายน2562   19 ก.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน   11 ก.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)   4 ก.ค. 2562 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน   3 ก.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1บ้านวังยาง   2 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า2400ซีซีแบบดับเบิ้ลแคบจำนวน1คัน   2 ก.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)   28 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562    27 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562   24 มิ.ย. 2562 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870