หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ  14 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563  6 ก.พ. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ.2562  5 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่1(งวดที่9)  4 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2562/63 รอบที่1(งวดที่ 8)  4 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขต อบต.นครชุม  4 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่  3 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งดปลูกข้าวนาปรังของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63  3 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   แก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  17 ม.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)  14 ม.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)  14 ม.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563  2 ม.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเรื่องบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีพ.ศ.2563  29 พ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  28 พ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เคล็ดลับการเลือกซื้อผักและผลไม้สด ให้ปลอดภัยจากสิ่งตกค้าง  26 พ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  18 พ.ย. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งดปลูกข้าวนาปรังของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63  12 พ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   EDU RUN 2020 Run for Children  5 พ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  16 ต.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  15 ต.ค. 2562 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870