หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเรื่องบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีพ.ศ.2563   29 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563   28 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   เคล็ดลับการเลือกซื้อผักและผลไม้สด ให้ปลอดภัยจากสิ่งตกค้าง   26 พ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563   18 พ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งดปลูกข้าวนาปรังของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63   12 พ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   EDU RUN 2020 Run for Children   5 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   16 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562   15 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562    4 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม มอบสิ่งของให้บ้านผู้ยากไร้   4 ต.ค. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562)   4 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562   3 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563   2 ต.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)   1 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ระบบบีบอัดขยะขัดข้อง ไม่สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ   16 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562   3 ก.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562   6 ส.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562   26 ก.ค. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3เดือนเมษายน2562ถึงเดือนมิถุนายน2562   19 ก.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน   11 ก.ค. 2562 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870