หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564  3 พ.ค. 2564 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย COVID-19  29 เม.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564  26 เม.ย. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)  5 เม.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)  5 เม.ย. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มีนาคม 2564  5 เม.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ 1 (57/2564) ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 3-6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย   2 เม.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/p9950x หรือ สแกนผ่านระบบ QR Code  1 เม.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564  30 มี.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตืคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  30 มี.ค. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)  30 มี.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ บ้านเมืองสุจริต  30 มี.ค. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563  29 มี.ค. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์  25 มี.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2564  25 มี.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  25 มี.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564  24 มี.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใชจ่ายงบประมาณประจำปี 2563  5 มี.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   เตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรือง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่  3 มี.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  25 ก.พ. 2564 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870