หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  1 เม.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)  31 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดกำแพงเพชร ที่1/2563  26 มี.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19 ของตลาดนัด หรือตลาดเร่  26 มี.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2563  26 มี.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-(2019)  25 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เนื่องจากป้องกันการติกเชื้อไวรัส (COVID-19) กรณีเหตุพิเศษ  20 มี.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  20 มี.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ  17 มี.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน  17 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทุกท่าน ติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ บริเวณสถานที่ประกอบการ กิจการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  13 มี.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ  14 ก.พ. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563  6 ก.พ. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พศ.2562  5 ก.พ. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่1(งวดที่9)  4 ก.พ. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2562/63 รอบที่1(งวดที่ 8)  4 ก.พ. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขต อบต.นครชุม  4 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่  3 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งดปลูกข้าวนาปรังของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63  3 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  17 ม.ค. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870