หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 มี.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  25 ก.พ. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส จังหวัดกำแพงเพชรใสสะอาด  25 ก.พ. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564  2 ก.พ. 2564 160
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564  26 ม.ค. 2564 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  18 ม.ค. 2564 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ มาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  12 ม.ค. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๑๗)  12 ม.ค. 2564 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดออกความตามในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(ฉบับที่ 17) กรณี การเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   12 ม.ค. 2564 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)  8 ม.ค. 2564 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 (ตุลาคม -ธันวาคม 2563)  4 ม.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)  4 ม.ค. 2564 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564  1 ม.ค. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  25 ธ.ค. 2563 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๑๕)  25 ธ.ค. 2563 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  24 ธ.ค. 2563 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่๔)  24 ธ.ค. 2563 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)  23 ธ.ค. 2563 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  21 ธ.ค. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  16 ธ.ค. 2563 73
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870