หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563   3 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.หนองปลิง   หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))   3 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวถนน   ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   3 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าพุทรา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19   3 เม.ย. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แสนตอ   เพลงล้างมือบ่อยๆ ต้านไวรัสโควิด-19 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ   3 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562   2 เม.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ขอความร่วมมืองดใช้สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   2 เม.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ไทรงาม   มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม    2 เม.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ไทรงาม   ได้ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าแด่พระสงฆ์และแม่ชี   2 เม.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ไทรงาม   มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield)   2 เม.ย. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง   2 เม.ย. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง   2 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.หนองปลิง   ประกาศ เรื่อง การชะลอการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19   2 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.หนองปลิง   ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563   2 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.หนองปลิง   ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19   2 เม.ย. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.นครชุม   ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลนครชุม เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   2 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โกสัมพี   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิดปิด หมู่ที่ 1 บ้านท่าคูณ   2 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.หนองปลิง   ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)   2 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.หนองปลิง   ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(CoronaVirus Disease 2019:COVID-19)   2 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จากหมู่ที่ 3 บ้านเกาะสีเสียด ถึงบ้านโชคชัยเขตติดต่อตำบลช่องลม   2 เม.ย. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1287
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870