หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)   18 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   อบต.สระแก้วออกตัดต้นไม้หักทับบ้านประชาชน หมู่ที่ 1   18 พ.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ไทรงาม   มอบถุงยังชีพ สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือนของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   18 พ.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ( จำนวน 3 สายทาง ) หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ชัยทอง   18 พ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งทอง   กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 พ.ค. 2565 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองพลู   18 พ.ค. 2565 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ( จำนวน 5 สายทาง ) หมู่ที่ 28 บ้านคลองด้วน   18 พ.ค. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาไหล   18 พ.ค. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 25 บ้านใหม่ศรีสุวรรณ   18 พ.ค. 2565 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในลูกรังภายในหมู่บ้าน ( จำนวน 3 สายทาง ) หมู่ที่ 11 บ้านคลองปิ่นโต   18 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.หนองปลิง   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI   18 พ.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงทับแรต   อบต.บึงทับแรตจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ภายใต้โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565   18 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองทอง   ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ณ หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญส่ง   18 พ.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม ทม.ปางมะค่า   เทศบาลเมืองปางมะค่า ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปางมะค่า ครั้งที่ 4/2565   18 พ.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.โนนพลวง   โครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   18 พ.ค. 2565 14
หลักประกันสุขภาพ ทม.ปางมะค่า   เทศบาลเมืองปางมะค่า ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปางมะค่า ครั้งที่ 4/2565   18 พ.ค. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อถ้ำ   ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา   18 พ.ค. 2565 7
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงทับแรต   โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์ พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565   18 พ.ค. 2565 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อถ้ำ   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่่อสร้างระบบประปาหมูบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ   18 พ.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองน้ำไหล   ประชุมคณะกรรมการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 1/2565   18 พ.ค. 2565 12
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 2,197
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870