หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
 
 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
ปลัด อบต.
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
  กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
  กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
  กองการศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกิจการสภา อบต.
- งานสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์
- งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
- งานนโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานนิติการ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนพาณิชย์
 
- งานธุรการ
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุ
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
- งานประสาน สาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานไฟฟ้า
- งานควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
- งานส่งเสริม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมเด็ก และเยาวชน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
   
   
   
   
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870