หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2