หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม รอบ 12 เดือน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564 [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)