หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2      3      4