หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
[ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)     2      3      4