หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวปฏิบัติ Dos and Donts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม [ 18 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม [ 11 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะรอบ 6 เดือนแรก [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 82  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมกลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 98  
 
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูรอบ1ปี2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู1ปี2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลรอบ1ปี2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบ1ปี2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการประเมินดีเด่นและดีมากรอบ1ปี2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินดีเด่นรอบ1ปี2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ-2557 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
(1)    2    3    
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870