หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ 2561 [ 24 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การควบคุมกิจการตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม พ.ศ. 2559 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการอนุญาติตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม พ.ศ. 2552 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การควบการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2559 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นเพื่อลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2556 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2556 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 116  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870