หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมกลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูรอบ1ปี2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู1ปี2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลรอบ1ปี2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบ1ปี2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการประเมินดีเด่นและดีมากรอบ1ปี2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินดีเด่นรอบ1ปี2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ-2557 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับ2เงินเดือนเต็มขั้นปี61 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3   
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870