หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศจัดตั้ง อบต. ฉบับ 19 มกราคม 2539 [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศจัดตั้ง อบต. ฉบับ 16 ธันวาคม 2539 [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศจัดตั้ง อบต. ฉบับ 11 สิงหาคม 2542 [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศจัดตั้ง อบต. ฉบับ 2 มีนาคม 2538 [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 128  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ.2560 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 116  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 145  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 23 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 [ 25 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870