หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธณัฐ เมธาวีกุลชัย
ปลัด อบต.นครชุม
โทร : 093-539-5153


นางเบญจวรรณ ตาสหรี
รองปลัด อบต.นครชุม
โทร : 095-060-9250


นายอนรรค บ่อน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-992-8283


นางสาวปริ่มรัก ศุภดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-281-8912


นายวิชาญ มาตอุดม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-604-3880


นางวัชรีย์ ทองเดช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 083-962-5277
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870