หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


นายธณัฐ เมธาวีกุลชัย
ปลัด อบต.นครชุม


นางเบญจวรรณ ตาสหรี
รองปลัด อบต.นครชุม
 
กองการศึกษาฯ
 


นางวัชรีย์ ทองเดช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพรหมภัสสร มาตอุดม
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุกลยา ครองแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ


นางลำดวน คะใจ
ครู


นางธนพร เชื้อปรางค์
ครู


นายอวิรุธ ประสงค์
ครู


นางราตรี ลาดโสม
ครู
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870