หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ  2560 4 11 มี.ค. 2562
ข้อความเทิดทูลสถาบัน  318 0 9 พ.ย. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  364 0 21 ก.ย. 2561
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์  299 0 24 ส.ค. 2561
  (1)